Státní pozemkový úřad - Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (UMB-0483/2021)

Oznámení (UMB-0483/2021)

Návrh změněné mapy (UMB-0483/2021)