• Rekonstrukce jímacích zařízení a studny v Malči 
 • Nákup kontejnerů a traktorového nosiče
 • Obnova vodních zdrojů a pramenišť
 • Veřejná zeleň v Malči
 • Loužník
 • Rekonstrukce budovy bývalé MŠ - čp. 97
 • Vybudování posezení u vrby 
 • Rekonstrukce ředitelny - ZŠ a MŠ Besednice
 • Rekonstrukce chodby na radnici

         

 • Modernizace výuky fyziky, chemie a přírodopisu na Základní škole Besednice
  Projekt " Modernizace výuky fyziky, chemie a přírodopisu na Základní škole Besednice " je podpořen v rámci "Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora školství".

           
       

 • Drobná sakrální architektura
  Podpořeno z dotačního programu Jihočeského kraje, opatření č.II. Drobná sakrální architektura. Akce: Oprava a renovace drobných sakrálních staveb na území městyse Besednice.

           
 • Modernizace obřadní síně 
  Podpořeno z dotačního programu Jihočeského kraje.

             
                                                       
 • Rekonstrukce a přístavba objektu, parc. č. st. 137, parc. č. 257/8, 257/1, 252/2 v k.ú. Besednice
  Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.