Jakub Jan Ryba - „Hej mistře“ - v kostele sv. Prokopa