Závěrečný účet za rok 2023 - návrh (pdf)

Příloha č.1/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 městyse Besednice (pdf)

Příloha č.2/ Finanční výkazy příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov k 31.12.2023 (pdf)

Příloha č.3/ Finanční výkazy Lesů obcí Trhové Sviny a Besednice, s.r.o. k 31.12.2023 - Výkaz zisku a ztráty (pdf)

Příloha č.3/ Finanční výkazy Lesů obcí Trhové Sviny a Besednice, s.r.o. k 31.12.2023 - Rozvaha (pdf)