Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu městyse Besednice na období 2022-2023 byl zveřejněn na úřední desce a na https://www.besednice.cz/financni-hospodareni/strednedobyvyhled-rozpoctu/ od 01.12.2020 do 07.01.2021.
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2023 byl schválen zastupitelstvem městyse Besednice dne 17.12.2020 usnesením č. 206/2020.
Do listinné podoby dokumentu je možno nahlédnout v úředních hodinách pondělí a středa 8-12 13-17 hodin na adrese Náměstí 52, 382 81 Besednice.

Městys Besednice - Střednědobý rozpočtový výhled na období 2022 - 2023 (pdf)