Státní pozemkový úřad

Pozvánka na úvodní jednání - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Besednice (UMB-0476/2021) (pdf)