Návrh závěrečného účtu SMO Pomalší za rok 2022

Návrh závěrečného účtu SMO 2022.pdf

DSO Pomalší - Zpráva - konečné PH 2022.pdf

Invent.zpráva SMO.pdf

Příloha.pdf

Rozvaha.pdf

Výkaz o plnění rozpočtu.pdf

Výkaz zisku a ztráty.pdf