Poutní mše svatá v kostele sv. Prokopa - od 11:00 hodin.