Krajský úřad - Jihočeský kraj - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2024/OZZL (pdf)