• Modernizace ZŠ a MŠ Besednice
  Projekt Modernizace ZŠ a MŠ Besednice, registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014622
  Projekt je zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ a MŠ Besednice v oblasti výuky cizích jazyků, práce s digitálními technologiemi a přírodních věd. Cílem projektu je vybudování a modernizace odborných učeben a zajištění bezbariérovosti školy. Výsledkem je zkvalitnění výuky na ZŠ a MŠ Besednice díky vytvoření nových odborných učeben - pořízení nového nábytku, učebnic a technického vybavení jazykové učebny, pořízením nového vybavení a zřízení učebny chemie/přírodních věd a pořízení mobilní učebny a zajištění bezbariérového přístupu do budovy prostřednictvím pořízení schodolezu a vybudováním bezbariérového WC.
  Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

                                                             
                                          

 • Výstavba dřevěné pergoly v Malči
  Projekt "Výstavba dřevěné pergoly v Malči" je podpořen v rámci "Dotačního programu Jihočeského kraje".

         

                                                                     

GALERIE - pergola v Malči

 • Rekonstrukce sociálních zařízení - ZŠ
  Akce Rekonstrukce sociálních zařízení byla realizována za finanční podpory Jihočeského kraje z Krajského investičního fondu v roce 2021.
  Projekt modernizace ZŠ a MŠ Besednice je podpořen z Evropské unie - Integrovaného regionálního operačního programu                                           


  GALERIE - rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ
 • Zaokruhování vodovodního řadu
  Akce Zaokruhování vodovodního řadu byla financována z finančního programu Jihočeského kraje: Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury.
                                                         
 • Zahrada poznání u ZŠ