BIOODPAD

  • již není možné ukládat do kontejneru u statku,
  • v obci jsou rozmístěny popelnice na BIOODPAD (1100 l) v ul. Slabošovská, křižovatka
    ul. Hlinice (směr Kohout) a ul. Hlinice u bytových domů,
  • ve „Vachlovci“ a nad školním hřištěm jsou umístěny dřevěné bedny.

Informace týkající se bioodpadu