Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (UMB-0325/2020)

Veřejná vyhláška (PDF)

Dopravně inženýrské opatření (PDF)