Návrh závěrečného účtu SMO Pomaší 2019

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

Návrh závěrečného účtu SMO Pomalší za rok 2019

Výkaz zisku a ztráty

Předvaha

Rozvaha

Výkaz Fin