Rozpočet

Rozpočet pro rok 2020 byl schválen zastupitelstvem městyse Besednice dne 12.12.2020 usnesením č.123/2019. 
Do listinné podoby dokumentu je možno nahlédnout v úředních hodinách pondělí a středa 8-12  13-17 hodin na adrese Náměstí 52, 382 81 Besednice.