Rozpočtové provizorium

Městys Besednice v roce 2020 nehospodaří podle Pravidel rozpočtového provizoria.

Rozpočet pro rok 2020 byl schválen zastupitelstvem městyse Besednice dne 12.12.2019 usnesením č.123/2019.