Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aukční vyhláška 

Aukční vyhláška