Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu „Územního plánu Svatý Jan Nad Malší"

Veřejná vyhláška (PDF)