Záměr k pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy čp. 52 (pdf)