Záměr prodeje pozemku - parc.č. 3916/4 a parc.č.3916/3 (pdf)