Závěrečný účet za rok 2019 (PDF)

Příloha č. 1/ Tabulky finančního vypořádání dotací

Příloha č. 2/ Hodnotící zpáva za rok 2019

Příloha č. 3/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 městyse Besednice

Příloha č. 4/ Finanční výkazy příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Besednice k 31.12.2019

Příloha č. 5/ Finanční výkazy Lesů obcí Trhové Sviny a Besednice, s. r. o. k 31.12.2019