• Zimní náves
  • Jaro 1
  • Jaro 2
  • Léto 1

Rozpočtové provizorium

Městys Besednice v roce 2017 nehospodaří podle rozpočtového provizoria. Rozpočet na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem městyse Besednice dne 06. 12. 2016 usnesením č. 79/2016.

Městys Besednice v roce 2018 hospodaří podle schválených Pravidel rozpočtového provizoria.

Pravidla rozpočtového provizoria byla schválena zastupitelstvem městyse Besednice dne 28.11.2017 usnesením č.131/2017.

Rozpočet na rok 2018 byl schválen zastupitelstvem městyse Besednice dne 14.02.2018 usnesením č. 133/2018. 

Do listinné podoby dokumentu je možno nahlédnout na Úřadě městyse Besednice, Náměstí 52, 382 81 Besednice, v úředních hodinách pondělí a středa 8-12  13-17 hodin

Městys Besednice - Pravidla rozpočtového provizoria 2019

18.12.2018 | hš

Pravidla rozpočtového provizoria platná od 01.01.2019. Schváleno usnesením zastupitelstva městyse Besednice č. 25/2018 ze dne 13.12.2018.

Městys Besednice - Pravidla rozpočtového provizoria

30.11.2017 | mb

Pravidla rozpočtového provizoria platná od 01.01.2018. Schváleno usnesením zastupitelstva městyse Besednice č.131/2017 ze dne 28.11.2017.

Úřední deska

Aktuality

12.2.2019

Výběr poplatků

Výběr poplatků probíhá v úřední dny na poště. >>>

5.2.2019

Alej roku

Výsledky hlasování 2018 >>>

Fotogalerie

18.12.2018

2018 Halloween ZŠ

2018 Halloween ZŠ

Foto: Irena Hubená >>>


Hlášení rozhlasu Novinky e-mailem

Copyright © 2019 Městys Besednice – web design HARPUNA graphics & multimedia