Hasiči

Celkový počet členů SDH Besednice k 31. 12. 2022:  157 členů
Z toho: 74 mužů, 36 žen, 34 mladých hasičů, 13 dorostenců a dorostenek

Počet sportovních týmů, které absolvovaly v roce 2022 alespoň jednu soutěž:
 muži – 2 sportovní týmy
 ženy – 2 sportovní týmy
 starší žáci – 1 sportovní tým
 mladší žáci – 3 sportovní týmyl

JSDH

počet členů: 11, zařazení JPO V.

Sdružení Mladý hasič

Počet dětí: 23 (10 holek a 13 kluků)

Kulturní a zábavní spolek Vltavín

Počet členů: 13
celoroční pořádání akcí

TJ Sokol + Šipkový oddíl

Kohoutek

Hra na zobcovou flétnu, Sborový zpěv, Tvořivý kurz, Taneční kroužek, Hravá angličtina, Florbal

Teakwondo

Počet žáků: 13 (1 dívka a 12 chlapců)

Myslivecký spolek Besednice

Počet členů: 31
výměra honitby 2119 ha

Rybářský spolek Besednice

Počet členů: 24
Pronajatý rybník: 1 (Loužník)