Územní plán Besednice - Úplné znění po vydání změn č. 1, 2 a 3 v k.ú. Besednice a Malče.
Datum nabytí účinnosti poslední změny: 01.10.2018 

Textová část
Grafická část I.1
Grafická část I.2
Grafická část I.3
Grafická část II.1