Územní plán Besednice

Úplné znění po vydání změn č. 1, 2 a 3 v k.ú. Besednice a Malče.
Datum nabytí účinnosti poslední změny: 01.10.2018 

Textová část
Grafická část I.1
Grafická část I.2
Grafická část I.3
Grafická část II.1

Územní studie Besednice

ÚS Besednice - U Koupaliště SO.13 I. etapa (Textová část)
ÚS Besednice - U Koupaliště SO.13 I. etapa (Hlavní výkres)
ÚS Besednice - U školy SO.12 (Textová část)
ÚS Besednice - U školy SO.12
ÚS Besednice - lokality SO.16.BU a SO.17.B
ÚS Besednice - SO12.B II.etapa (Textová část)
ÚS Besednice - SO12.B II.etapa