Finanční výbor
Předseda: Stanislav Blecha
Členové:   Vratislav Brabec, Ing. Miloslav Sikyta, Petra Smolenová, Jan Zeman

Kontrolní výbor
Předseda: Jaroslav Klein
Členové:   Vladislav Havlíček, Bc. Karolina Kozlová

Sbor pro občanské záležitosti
Předseda: Milena Doubravská
Členové:    Eva Bícová, Zdeňka Papoušková, Milada Šafránková, Danuše Šimková, Věra Ševčíková, Marie Špulková

Komise dotační a investiční
Předseda: Ing. Petr Paťha
Členové:    Miroslava Marchalová, Martin Řehout ml.