Finanční výbor
Předseda: Ing. Miloslav Sikyta
Členové:   Vratislav Brabec, Petra Smolenová

Kontrolní výbor
Předseda: Ing. Miroslava Marchalová
Členové:   Bc. Karolina Kozlová, Pavel Šaufler