ŽÁDOSTI

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
Žádost o vydání stanoviska vlastníka místní komunikace
Žádost obecná
Žádost o povolení připojení pozemku k místní komunikaci

ODPADY

Přiznání k místnímu poplatku za rekreační objekt (ohlašovací povinnost)
Přiznání k místnímu poplatku za rekreační objekt (změna)

PSI

Přihláška_FO
Přihláška_PO
Odhlášení psa

OSTATNÍ

Cenový výměr k nájmu hrobového místa
Ceník úhrad za zřízení služebnosti na nemovitostech ve vlastnictví městyse Besednice
Strategický rozvojový plán městyse Besednice