Poutní mše svatá od 11:00 hodin v kostele sv. Prokopa.