Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Besednice (pdf)