• Nákup přípojného vozidla - SDH
 • Veřejné osvětlení v ulici Náměstí a u koupaliště
 • Venkovní fitness u koupaliště 
 • Nová autobusová čekárna na náměstí 
 • Zabezpečovací systém - ZŠ a MŠ Besednice 
 • Rekonstrukce tělocvičny - ZŠ a MŠ Besednice
 • Revitalizace vodní nádrže Mlýnek
 • Studna a fontána u vodní nádže 
 • Vybudování čistírny odpadních vod - ČOV
 • Oprava vodárny - směr na Kohout 
 • Přeložka kanalizace - ulice Hlinice 
 • Rekonstrukce knihovny