• Půdní vestavba Základní školy - počítačová účebna