Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 2022 (pdf)