Prosím občany Besednice, Malče, Bída a Buda, aby nám průběžně hlásili počty ubytovaných Ukrajinců na našem území. Obcím vznikla povinnost uvádět počty do systému Jihočeského kraje.