Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 2024 (pdf)