Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 2023 (pdf)