Návrh rozpočtu městyse Besednice na rok 2024 byl zveřejněn na úřední desce a na adrese https://www.besednice.cz/financni-hospodareni/rozpocet/ od 01.12.2023 do 08.01.2024.
Rozpočet pro rok 2024 byl schválen zastupitelstvem městyse Besednice dne 18.12.2023 usnesením č. 130/2023.
Do listinné podoby dokumentu je možno nahlédnout v úředních hodinách pondělí a středa 8-12 13-17 hodin na adrese Náměstí 52, 382 81 Besednice.

Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na adrese: https://monitor.statnipokladna.cz/analyza/