Návrh rozpočtu městyse Besednice na rok 2022 byl zveřejněn na úřední desce a na adrese https://www.besednice.cz/financni-hospodareni/rozpocet/ od 30.11.2021 do 06.01.2022.
Rozpočet pro rok 2022 byl schválen zastupitelstvem městyse Besednice dne 16.12.2021 usnesením č. 304/2021.
Do listinné podoby dokumentu je možno nahlédnout v úředních hodinách pondělí a středa 8-12 13-17 hodin na adrese Náměstí 52, 382 81 Besednice.

Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na adrese: https://monitor.statnipokladna.cz/analyza/