Notice: Undefined variable: datab in /home/www/besednice.cz/www/besednice.cz/app/classes/presenter/basePresenter.php on line 234
ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM | Městys Besednice

Rozpočtové provizorium

Městys Besednice v roce 2021 nehospodaří podle Pravidel rozpočtového provizoria.
Rozpočet pro rok 2021 byl schválen zastupitelstvem městyse Besednice dne 17.12.2020 usnesením č.205/2020.

Městys Besednice v roce 2020 nehospodařil podle Pravidel rozpočtového provizoria.
Rozpočet pro rok 2020 byl schválen zastupitelstvem městyse Besednice dne 12.12.2019 usnesením č.123/2019.

Do listinné podoby dokumentu je možno nahlédnout na Úřadě městyse Besednice, Náměstí 52, 382 81 Besednice, v úředních hodinách pondělí a středa 8-12  13-17 hodin