Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu městyse Besednice na období 2025-2027 byl zveřejněn na úřední desce a na adrese https://www.besednice.cz/financni-hospodareni/strednedoby-vyhled-rozpoctu/ od 01.12.2023 do 08.01.2024.
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025-2027 byl schválen zastupitelstvem městyse Besednice dne 18.12.2023 usnesením č. 130/2023.
Do listinné podoby dokumentu je možno nahlédnout v úředních hodinách pondělí a středa 8-12  13-17 hodin na adrese Náměstí 52, 382 81 Besednice.