Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu městyse Besednice na období 2023-2025 byl zveřejněn na úřední desce a na adrese https://www.besednice.cz/financni-hospodareni/strednedoby-vyhled-rozpoctu/ od 30.11.2021 do 11.01.2022.
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2025 byl schválen zastupitelstvem městyse Besednice dne 16.12.2021 usnesením č. 305/2021.
Do listinné podoby dokumentu je možno nahlédnout v úředních hodinách pondělí a středa 8-12  13-17 hodin na adrese Náměstí 52, 382 81 Besednice.