Návrh Závěrečného účtu za rok 2019 byl zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňující dálkový přístup na www.besednice.cz. Datum zveřejnění: 08.06.2020. Datum sejmutí: 08.07.2020.
Závěrečný účet za rok 2019 byl schválen zastupitelstvem městyse Besednice dne 25.06.2020 usnesením č. 160/2020 a je zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňující dálkový přístup na www.besednice.cz.
Datum zveřejnění: 08.07.2020. 

Do listinné podoby dokumentu je možno nahlédnout v úředních hodinách pondělí a středa 8-12  13-17 hodin na adrese Náměstí 52, 382 81 Besednice.