Návrh Závěrečného účtu za rok 2021 byl zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňující dálkový přístup na www.besednice.cz. Datum zveřejnění: 03.06.2022. Datum sejmutí: 27.06.2022.
Závěrečný účet za rok 2021 byl schválen zastupitelstvem městyse Besednice dne 23.06.2022 usnesením č. 338/2022 a je zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňující dálkový přístup na www.besednice.cz.
Datum zveřejnění: 27.06.2022. 

Do listinné podoby dokumentu je možno nahlédnout v úředních hodinách pondělí a středa 8-12  13-17 hodin na adrese Náměstí 52, 382 81 Besednice.