Návrh Závěrečného účtu za rok 2022 byl zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňující dálkový přístup na www.besednice.cz. Datum zveřejnění: 12.06.2023. Datum sejmutí: 17.07.2023.
Závěrečný účet za rok 2022 byl schválen zastupitelstvem městyse Besednice dne 28.06.2023 usnesením č. 79/2023 a je zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňující dálkový přístup na www.besednice.cz.
Datum zveřejnění: 17.07.2023. 

Do listinné podoby dokumentu je možno nahlédnout v úředních hodinách pondělí a středa 8-12  13-17 hodin na adrese Náměstí 52, 382 81 Besednice.