OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

OZV o místním poplatku ze psů
OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
OZV o místním poplatku z pobytu
OZV o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
OZV požární řád obce
OZV pohyb psů na veřejném prostranství

SMĚRNICE

Pravidla rozpočtového provizoria
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Směrnice k zadávání VZ_dodatek č. 1

OSTATNÍ ŘÁDY

Řád veřejného pohřebiště
Jednací řád finančního výboru
Jednací řád kontrolního výboru
Volební řád školské rady
Jednací řád městyse Besednice