OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

OZV o místním poplatku ze psů
OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
OZV o místním poplatku z pobytu
OZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
OZV kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
OZV kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městysi a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
OZV kterou se vydává požární řád
OZV místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

SMĚRNICE

Pravidla rozpočtového provizoria
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

OSTATNÍ ŘÁDY

Řád veřejného pohřebiště
Jednací řád finančního výboru
Jednací řád kontrolního výboru
Volební řád školské rady
Jednací řád městyse Besednice