OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

OZV o místním poplatku ze psů
OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
OZV požární řád obce
OZV pohyb psů na veřejném prostranství
OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
OZV o místním poplatku z pobytu
OZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
OZV kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

SMĚRNICE

Pravidla rozpočtového provizoria
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

OSTATNÍ ŘÁDY

Řád veřejného pohřebiště
Jednací řád finančního výboru
Jednací řád kontrolního výboru
Volební řád školské rady
Jednací řád městyse Besednice