OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

OZV o místním poplatku ze psů
OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
OZV požární řád obce
OZV pohyb psů na veřejném prostranství
OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
OZV o místním poplatku z pobytu
OZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

SMĚRNICE

Pravidla rozpočtového provizoria
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Směrnice k zadávání VZ_dodatek č. 1
Směrnice k zadávání VZ_dodatek č. 2

OSTATNÍ ŘÁDY

Řád veřejného pohřebiště
Jednací řád finančního výboru
Jednací řád kontrolního výboru
Volební řád školské rady
Jednací řád městyse Besednice