Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Parlamentu ČR (pdf)