Návrh závěrečného účtu SMO Pomalší za rok 2021

Návrh závěrečného účtu SMO Pomalší za rok 2021 (pdf)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu SMO Pomalší za rok 2021 (pdf)

Inventarizační zpráva za rok 2021 (pdf)

Rozvaha SMO Pomalší za rok 2021 (pdf)

Výkaz zisku a ztráty SMO Pomalší za rok 2021 (pdf)

Příloha SMO Pomalší za rok 2021 (pdf)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMO Pomalší za rok 2021 (pdf)