Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Besednice - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti

Informace (pdf)