Návrh rozpočtu SMO regionu Pomalší na rok 2022 (pdf)

Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok (pdf)

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu (pdf)