Informace týkající se ořezu, příp. odstranění dřevin, které by mohly ohrozit bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy společnosti EG.D, a.s. (UMB-0688/2021)

Eg.d. - Informace týkající se ořezu, příp. odstranění dřevin (pdf)