Záměr uzavření dodatku k Smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 12.2.2021 (pdf)