Návrh rozpočtu městyse Besednice na rok 2021 byl zveřejněn na úřední desce a na https://www.besednice.cz/financni-hospodareni/rozpocet/ od 01.12.2020 do 07.01.2021.
Rozpočet pro rok 2021 byl schválen zastupitelstvem městyse Besednice dne 17.12.2020 usnesením č. 205/2020.
Do listinné podoby dokumentu je možno nahlédnout v úředních hodinách pondělí a středa 8-12 13-17 hodin na adrese Náměstí 52, 382 81 Besednice. 

Městys Besednice - Rozpočet pro rok 2021