Závěrečný účet za rok 2021

Závěrečný účet městyse Besednice 2021

Příloha č.1/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 městyse Besednice

Příloha č.2/ Finanční výkazy příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov k 31.12.2021

Příloha č.3/ Rozvaha Lesů obcí Trhové Sviny a Besednice, s.r.o. k 31.12.2021 

Výkaz zisku a ztráty Lesů obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o.