Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2024 pro obec Besednice (pdf)