Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření (MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN)

Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření - školy.

Mimořádné opatření (PDF)