Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření (MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN)

Mimořádné opatření (PDF)